linza

Մարզենք աչքերը

Այս վարժությունը կհանգստացնի աչքերը և ուղեղը: Աչքերը փակելը և շատ թեթև ճնշում գործադրելը կվերականգնի աչքերի խոնավությունն ու հանգստությունը։ Հետևեք տեսանյութին։

Ի՞նչ անել

-Շփելով տաքացրեք ափերը

-Փակեք աչքերը և ծածկեք ափերով այնպես, որ լույսն ընդհանրապես չթափանցի

-Կենտրոնացեք խորը մթության վրա և խորը շնչեք այնքան ժամանակ, մինչ աչքերի առջև միայն սև լինի

-Հեռացրեք ափերը և բացեք աչքերը

-Կրկնեք 3 րոպե շարունակ

 

Աղբյուրը՝ WikiHow

Close